Zoeken

Cookiebeleid onder de AVG

Passie voor Dieren gebruikt cookies voor Google Analytics. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Uw internetadres wordt anoniem gemaakt. Het laatste deel of octet van het IP-adres wordt gemaskeerd voordat Google analyse plaatsvindt. Tevens is optie 'gegevens delen' uitgezet. Ook wordt er geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

U kunt Chrome laten weten dat Google analytics geen gebruik mag maken van uw browsegegevens. Hiervoor installeert u een extentie < link naar google extentie >

Passie voor dieren. Waar welzijn van het dier voorop staat!
Westoverledingen +31 (0)6-105 65 852