Zoeken
MISSIE
Een goede omgang met onze huisdieren lijkt vanzelfsprekend maar de werkelijkheid is vaak anders. Miscommunicatie, stress, verkeerde voeding, te kleine huisvesting of andere factoren die een belangrijke rol spelen. Dieren raken hiervan uit balans, wat zich uit in gedragsveranderingen en gezondheidsklachten. Mijn visie is dat het welzijn van dieren in vele opzichten nog verbeterd kan worden. Passie voor Dieren wil hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Om die reden is er een totaalpakket aan ondersteuning en begeleiding.

Mijn missie: Bijdragen aan het welzijn van dier en mens door kennisoverdracht en ondersteuning. Is dit niet wat we allemaal willen? Een gezond en gelukkig dier waarmee je fijn samenwerkt!! Leer je dier zo te motiveren dat het met plezier iets voor je doet
Geef ze vooral de tijd en de ruimte om zichzelf te zijn waardoor een mooie dier-mens relatie ontstaat. Deze is niet gebaseerd op controle of straf. Dit maakt het niet gemakkelijker omdat je vaak je eigen gedrag moet aanpassen, maar de beloning is groot!!

Petra, begeleiding van dier én mens
Tel: 06-105 65 852
  
Passie voor Dieren
Balance & Care for Animals

Waar het welzijn van uw dier voorop staat!
Westoverledingen +31 (0)6-105 65 852